Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

Reklamacja
1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku sprzedaży rzeczy używanej, okres rękojmi ulega skróceniu do 1 roku, a w przypadku umowy pomiędzy przedsiębiorcami, rękojmia jest wyłączona.
3. Po zgłoszeniu reklamacji, kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę niezwłocznie o wadzie i dacie jej wykrycia, zgłosić swoje żądanie reklamacyjne oraz określić, z jakiego tytułu zgłasza reklamację (rękojmia albo gwarancja).
4. Wraz z wysłaniem rzeczy do sprzedawcy, kupujący powinien załączyć dowód zakupu rzeczy (paragon/kopia paragonu/potwierdzenie wykonania przelewu itp.). Zaleca się, aby w przypadku zakupu dokonywanego za pośrednictwem Allegro.pl, załączyć także nazwę (nick) kupującego na tym portalu.
5. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedawca udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni.
6. Strony dopuszczają możliwość udzielenia przez sprzedawcę odpowiedzi na złożoną reklamację w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej, w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS.
7. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl